-
โรงแรม เจ พี เอ็มเมอร์รัลด์
36 ถนนปะปา
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
โรงแรม รอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท
353 ถนนพระตำหนัก
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุน
จังหวัดชลบุรี 20260
-
โรงแรมอลิซาเบท พญาไท
168/51 ถนนประดิพันธ์
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
-
โรงแรมอเล็กซานเดอร์
3303 ถนนราคำแหง
แขวงหัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
-
โรงแรม รอยัลภูเก็ตชิตี้
154 ถนนพังงา อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000
-
โรงแรมเอเชีย พัทยา
352 หมู่ 12 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุน จังหวัดชลบุรี 20260
-
โรงแรมโนโวเทล โลตัส
1 ซอยแดงอุดม สุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
-
โรงแรมมณเทียน
369 หมู่ 9 ถนนพัทยาสาย 2
ตำบลหนองหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
-
โรงแรมลพบุรีอินท์
28/9 ถนนนารายณมหาราช ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
-
โรงแรมตะวันนา รามาดา
80 ถนนสวรรศ์ แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพามหานคร 10500
-
โรงแรมทาวน์ อินทาวน์ โฮเทล
300/1 ซอยลาดพร้าว 91 เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10130
-
โรงแรมเดอะคีลเลอร์ ลิฟวิ่งรีสอร์ท
2222 หมู่ 7 เทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
-
โรงแรมตึกศิลา
ตำบลฉลาด อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000
-
โรงแรมอาร์ พี
275 ถนนประชาสัมพันธ์
ตำบลในเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ตำบลสำราญ อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ยโสธร
220 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
เทศบาลเมืองยโสธร
ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร
272 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
โครงการชลประทานจังหวัดยโสธร
บ้านกิโล 3 ตำบลตาดทอง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
ร้าน ไอ ที คอม
76/1 หมู่ 1 ถนนศิลประดิษฐ์
ตำบลหนองหญ้าลยา อำเภอกันทรลักษณ์
จังหวัดอุบลราชธานี 33110
-
บริษัท ที โอ ที จำกัด
ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
สถานีตำรวจภูธรคำเขื่อนแก้ว
ถนนแจ้งสนิท ตำบลลุมพุก
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35000
-
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย
จังหวัดยโสธร 35130
-
องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ
ตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
-
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
5 หมู่ 1 ตำบลกุดน้ำใส
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
-
ไปรษณียโสธร
216 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
เทศบาลตำบลทรายมูล
ถนนวารีราชเดช ตำบลทรายมูล
อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 35170
-
โรงพยาบาลยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ตำบลตาดทอง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
บริษัท บิ๊กซี ยโสธร จำกัด
323 หมู่ 2 ตำบลสำราญ
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
สำนักงานวัฒนาธรรมอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
สำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร
ศาลาหลังเก่า ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดชุม
ถนนวารีราชเดช ตำบลกุดชุม
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
-
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
ที่ว่าการอำเภอพนมไพร
ถนนพินิจนนทราษฏร์ ตำบลพนมไพร
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
-
ศาลจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
ที่ทำการแขวงบำรุงทางศรีสะเกษ
ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
-
บริษัท เลนโซวิล จำกัด
90 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโวรัว
ตำบลบาวิสมิตร อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
-
เทศบาลตำบลทรายมูล
ถนนวารีราชเดช ตำบลทรายมูล
อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 35000
-
ที่ทำการปกครองอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ถนนแจ้งสนิท ตำบลลุมพุก
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110
-
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าติ้ว
ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลป่าติ้ว
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35000
-
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
ถนนวารีราชเดช ตำบลกุดชุม
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
-
เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
12 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
-
สำนักงานเขตที่การศึกษายโสธรเขต 1
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
กรมสรรพสามิตรพื้นที่ยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
สำนักงานที่ดินอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร 35110
-
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
ถนนแจ้งสนิท ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
กรมสรรพสามิตรพื้นที่สาขาเขื่องใน
ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี 34150
-
บริษัท ไทยยนต์ยโสธร จำกัด
454-456 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
บริษัท พรประเสริฐมอเตอร์ จำกัด
502 หมู่ 17 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร 35140
-
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปิยกรณ์วัสดุก่อสร้าง
187-191 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจเจริญยโสธร
555/7-10 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามมิตรยนต์ยโสธร
270 หมู่ 14 ตำบลกุดชุม
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
-
ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์
86/1 ถนนรัตนเขต ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
ร้านพรวิทยา ยโสธร
147/3-4 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
บริษัท ซี พี เอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
244 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร 08-4088-7841
-
สำนักงานสหกรณ์การเกษตรจังหวัดยโสธร
8-10 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
ร้านพรวิทยาเซ็นเตอร์
434 ถนนวิทยธำรงค์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด
323 หมู่ที่ 2 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติธัชมิเลนเนียมยโสธร
517/1-22 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
ร้านยโสธรผ้าม่านและเฟอร์นิเจอร์
220/1-5 ถนนประชาสัมพันธ์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
บริษัท พรประเสริฐมอเตอร์ จำกัด
446/10 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
บริษัท น้ำมันยโสธร จำกัด
225 หมู่1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามมิตรยนต์ยโสธร
555/17-19 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
ร้านเจียบฮวด
157/181 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขากุดชุม
51 หมู่ 8 ตำบลกุดชุม
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
-
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลหนองคู
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
เทศบาลตำบลพนมไพร
ถนนสายพนมไพร-หนองฮี
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
-
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่
หมู่ 10 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร 35140
-
เทศบาลตำบลตาดทอง
ถนนแจ้งสนิท ตำบลตาดทอง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
โรงเรียนมหาชนะชัยพิทยาคม
ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย
จังหวัดยโสธร 35130
 
-
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง
ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล
จังหวัดยโสธร 35170
-
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำใหญ่
ถนนวารีราชเดช ตำบลน้ำคำใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
ที่ทำการไปษณีย์ยโสธร
216 ถนนแจ้งสนิท
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
ร้านทวีทรัพย์
140-142 หมู่ 2 ตำบลลุมพุก
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110
-
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว
จังหวัดยโสธร 35150
-
สำนักงานจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโธร 35000
 
-
บริษัท เอกธนทรัพย์ธุรกิจ จำกัด
333 หมู่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
สำนักงานทึ่ดินจังหวัดยโสธร
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
5 หมู 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
-
บริษัท บิ๊กแคท มาร์ท จำกัด
400/6 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
ตำบลสิงห์ อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามมิตรยนต์ยโสธร
555/17-19 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
96 หมู่ 1 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนมไพร
166/11 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
-
องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ
ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร 35110
-
ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์สาขาพนมไพร
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
-
ธนาคารออมสิน สาขาพนมไพร
ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
-
ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์สาขาป่าติ้ว
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
-
โรงพยาบาลรวมแพทย์
29 ถนนมงคลบูรพา ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
จังหวัดยโสธร 35000
-
โรงน้ำแข็งวารีเทพ สาขาคำเขื่อนแก้ว
124 ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร 35110
-
ร้านสวาสดิ์ โทรทัศน์
ถนนประชาสัมพันธ์ อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
ร้านแหลมทองอิเล็กทรอนิกส์
140 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
ร้านอ.เทคนิค
43 หมู่ 2 ตำบลน้ำคำใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
ร้าน บี บี ประดับยนต์
134 ถนนรัตนเขต ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
ร้านเสริมอิเล็กทรอนิกส์
ถนนรัตนเขต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
ร้านสุนทร อิเล็กทรอนิกส์
70 หมู่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26000
-
บริษัทคอมเทค อินเตอร์เทรด จำกัด
126-127 แขวงบางพึ่ง เขตพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
-
ร้าน บี เค เอ คอมพิวเตอร์
29/86 ถนนเรียบคลอง 3 แขวงคลอง 3
เขตคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
-
ร้านบ้านพัดลม
186/2 หมู่ 5 ถนนอาภากร ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
-
ร้านรวมมิตรอิเล็กทรอนิกส์
453 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร 35140
-
ร้านเต็งหนึ่ง โฟนเทค
113/2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น 40130
-
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร
234 ตำบลเขื่องคำ
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
ร้านเวิลด์ คอมพิวเตอร์
854/7 ถนนหลักเมือง ตำบลเมืองใต้
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร 0-4563-1228, 08-1470-3926
โทรสาร 0-4563-1581
-
ร้านยโสธรยิงแทรค
279 ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
ร้านโชคชัย อิเล็กทรอนิกส์
7 หมู่ 6 ถนนวัดกลาง อำเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
-
ร้านแสงเงินอิเล็กทรอนิกส์
357-359 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิตติธีชมิเลนเนียม
517/1-22 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
ร้านยโสธร ไอ ที เซ็นเตอร์
154/2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
ร้านสุธรรมโทรทัศน์และการสื่อสาร
34/6 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
-
ร้านบุปผาสื่อสาร
225/15 ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ อี ซี คอมพิวเตอร์
455/20-21 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
ร้านสมรักสื่อสาร
408/13 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
ร้านรวมมิตรอิเล็กทรอนิกส์
453 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร 35140
-
ร้านเอกศิษฐ์คอมพิวเตอร์
281 หมู่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
-
ร้านเทคนิคซาวด์
281/130 ถนนเจริญสนิทวงศ์
ซอย31 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
-
ร้านทักษิณโทรทัศน์
58/2 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล
จังหวัดยโสธร 35170
-
ร้านริโดซาวด์
18/18 ซอยสนามบิน อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
-
ร้านวีอาร์ คอมพิวเตอร์
455/28 ถนนรัตนเขต ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ซี เน็ทแอน์คอมพิวเตอร์ แล็บ
237 ถนนอุปลีสาน ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
-
บริษัท สมชายอิเล็กทรอนิกส์
33/17 ถนนสุขาภิบาล3 หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
-
บริษัท อี ซี่ คอมพิวเทคยโสธร จำกัด
455/20-21 ถนนวิทยะธำรงค์
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคำเขื่อนแก้ว
552 หมู่ที่ 2 ถนนกันนิยม ตำบลลุมพุก
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 34110
-
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
91 ถนนรัตนาเขต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเลิงนกทา
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35102
-
โรงพยาบาลเขื่องใน
83 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน
อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
-
ร้านดวงทองอิเล็กทรอนิกส์
84 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
เทศบาลตำบลคำเตย
ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ
จังหวัดยโสธร 35120
-
ร้านนรินทร์ เครื่องเย็น
241/9 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
บริษัท เรียว แอดวานท์ จำกัด
333/372 หมู่ 4 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
-
ร้านรุ่งโรจน์การไฟฟ้า
399/8 ถนนกุดชุม-เลิงนกทา ตำบลกุดชุม
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
-
บริษัท ตรัยมิตร เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แอสโซ ซิเอท จำกัด
199/56-58 ถนนวิภาวีรังสิต แขวงสามเสนไน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
-
ร้านสัมพันธ์แอร์
348/14 ถนนวิทยะธำรงค์ อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
โทร 0-4572-5156
-
ร้านฮงอุปกรณ์
426-428 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร 0-4571-1698 โทรสาร 0-4571-1698
-
บริษัทโฮเซียนแอร์ ซัมพลาย จำกัด
199/19-20 หมู่ 4 ถนนเพิ่มสิน แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทร 0-2994-1223-4 โทรสาร 0-2994-1911
-
ศูนย์บริการลูกค้า กสท. ยโสธร
220 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
โทร 0-4571-2229 โทรสาร 0-4571-2228
-
บริษัท บี ที อี จำกัด
51/859 หมู่ 9 ซอยนวลจันทร์34
ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10320
โทร 0-2943-9551 โทรสาร 0-2943-9550
-
บริษัท ตรัยมิตรเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
199/56-58 ถนนวิภาวีรังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 0-2616-0578-83
โทร 0-2278-1638
โทรสาร 0-2616-1579
โทรสาร 0-2616-0587
-
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
91 ถนนรัตนเขต ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร 0-4571-1560
โทรสาร 0-4571-2260
-
ร้านต้อมแอร์
103/1 ซอย2 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
เทศบาลเมืองยโสธร
ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
โทร 0-4571-2252 โทรสาร 0-4572-0796
-
บริษัท สยามอินดัสทรี จำกัด
7/1 หมู่ 7 ตำบลหัวเสือ อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
-
ร้านบรรจงอิเล็กทรอนิกส์
284 หมู่ 3 ถนนโนติเสถียร ตำบลพนมไพร
อ.พนมไพร  จ.ร้อยเอ็ด 45140 โทร 0-4359-1162
 
-
ร้านณรงค์การช่าง
1014/3 4,15 ซอยเพชรเกษม 106
แขวงหนองตงหู เขตหนองแขม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
 
-
ร้านศิริวัฒน์ผ้าใบ ปากช่อง
891/3 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราสีมา 30130
-
บริษัท พี เจ พี จำกัด
9 หมู่ 4 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
-
บริษัท เว็นเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
10/10 หมู่ 5 ซอยคลอง8 ตำบลลำลูกกา
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
-
บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์ (1988 )จำกัด
45/1 หมู่ 9 ถนนเทพพารักษ์ ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10140
-
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประดิษฐ์ผลพานิช
9 ซอยสุขุมวิท 99 เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260
-
อู่ประคองการเชื่อม
203/1 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
บริษัท อินเตอร์ทูล เทคโนโลยี จำกัด
907 หมู่ 15 ตำบลบางเสาธง
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสุมุทรปราการ 10540
-
บริษัท ดาต้าแอนด์ เกจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
23/77 หมู่ 2 ถนนปทุมธานี(345) ตำบลลำไพ
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
-
บริษัท เอส แอล พลาสติก อินดัสเตรียล จำกัด
32/7 หมู่ 7 ซอยโคกสาม ตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
-
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สง่าการช่าง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
45/411 หมู่ 7 ซอยกิโล 10
ถนนกาญจนาภิเษก เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร 10150
-
บริษัท ศรีสูก ไฮโดลิค จำกัด
8/296 หมู่ 6 ซอยพระราม 2(28)
ถนนพระราม2 แขวงบางมด
กรุงเทพมหานคร 10150
-
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรสิน ศิวกรรม
502/415 หมู่ 3 ซอยสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
-
บริษัท คุ้มผลโปรดักส์ จำกัด
9/21, 22 ม. 12 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
-
บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์ จำกัด
45/9 หมู่ 9 ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
-
บริษัท ซี เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
46/129 หมู่ 4 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี 11140
โทร 0-2926-5581-3 , โทรสาร 0-2926-5584
-
บริษัท ดาต้า แอนด์เกจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
29/77 หมู่ 2 ถนนปทุมธานี (345) ตำบลลำโพ
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร 02-9617309 , โทรสาร 02-9617308
-
บริษัท แมคคานิกส์รีเสริช จำกัด
10/5 หมู่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร 0-2753-5114 , โทรสาร 0-2753-5560
-
ร้านยโสธรยิงแทรค
279 ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประดิษฐ์ผลพานิช
9 สุขุมวิทย์ 99 เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10260
โทร 0-2311-1542 , 0-2332-2800
โทรสาร 0-2332-5637
-
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยโสธรศุภนิมิตร
251 หมู่ 9 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องคำ
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด
10/2 หมู่ 8 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
-
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยโสธรศุภนิมิต
251 หมู่ 9 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องคำ
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
บริษัท สวอนอินดัสทรี จำกัด
176 หมู่ 17 ถนนบางนาตราด,กม23
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
-
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนสิน เซลล์ แอน เซอร์วิส
120/266 แขวง,เขตคันนายา
กรุงเทพมหานคร 10230
-
บริษัท สยามโมลด์ แอนด์ พาร์ท จำกัด
82/15 หมู่ 6 ถนน พัฒนาการ แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
-
ธวัชกลการ
681/12 ถนนสาธุประดิษฐิ์ เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
-
อู่ยโสธรยิงแทรค
279 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
อู่เลิศล้ำเจริญยนต์
126 หมู่ 3 ตำบลพนมไพร
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
-
อู่ทองประเสริฐ
201 ถนนศรีสุนทร อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
อู่ไพรัชยานยนต์
25 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
บริษัท เอกธนทรัพย์ธุรกิจ จำกัด
333 หมู่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟิวเจอร์คาร์ 231
231 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
อู่ช่างแกละ
483 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร 35110
-
อู่ไพบูลย์
70/5 ตำบลทุ่งนางโอก
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
บริษัท โตโยต้ายโสธร จำกัด
82 หมู่ 3 ตำบลสำราญ
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
ร้าน 3 ป. เจริญยนต์
168/3 ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
ร้านสมพงษ์ เจริญยนต์
6 หมู่ 11 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด
จังหวัดศรีสะเกษ 33160
โทร 08-9996-5302
-
ร้านทวีชัยยานยนต์
142 ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
บริษัท โตโยต้ายโสธร จำกัด
82 หมู่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
ร้านแสนเจริญยนต์
9/9 ถนนแจ้งสนิท ตำบลดงแคนใหญ่
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35180
โทร 08-9719-9456
-
อู่พนมพรการช่าง
272 ถนนพนมไพร-ร้อยเอ็ด ตำบลพนมไพร
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
โทร 0-4359-1369
-
ร้านวิรัตน์ผ้าเบรก
9/1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร 08-9583-0754
-
ร้านทวีชัยบริการ
148 /1 ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร 35140
-
ร้าน พีค ออโต้ชอฟ
233 หมู่ 16 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล
จังหวัดยโสธร 35170
-
อู่สมศักดิ์ยนต์
208 หมู่ 9 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
อู่ช่างเคน
109 หมู่ 4 ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
บริษัท โตโยต้ายโสธร จำกัด
82 หมู่ 3 ตำบลสำราญ
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
ร้าน เอ็ม เจ มอเตอร์
440/1-2-3-4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิญญูยโสธร
260-266 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามมิตรยนต์ยโสธร
555/17 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคอิสานอุบล(ตังปัก)สาขายโสธร
241-243 ถนนแจ้งสนิท ตำบลตาดทอง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
บริษัท ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด สาขาอุทุมพร
987/33-35 ถนน ขุขันธ์ ตำบลเมืองใต้
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
-
บริษัท เอส เอ็ม มอเตอร์ สแคว์ จำกัด
170/3 ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟิวเจอร์คาร์ 231
231 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์
44/1 ถนนอรุณประเสริฐ์ ตำบลตาดทอง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
อู่ไพบูลย์เจริญยนต์
ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
-
อู่สมเดช
54/1 หมู่4 ตำบลโพธิ์ไทร
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
-
อู่สุติพงษ์ยนต์
45 หมู่ 7 ตำบลกระจาย
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35000
-
ร้านธงชัยมอเตอร์
93/14 ตำบลน้ำคำใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
อู่สมบัติการช่าง
286 หมู่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร 35000
-
บริษัท สยามนิสสันยโสธร จำกัด
145 หมู่ 6 ถนนแจ้งสนิท
ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
โทร 0-4571-1364
โทรสาร 0-4571-1364
-
บริษัท ยโสธรฮอนดาร์คาร์ จำกัด
335 หมู่ 6 ถนนแจ้งสนิท
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็งอิง เกษตรวิสัย
282 หมู่ 15 ตำบลเกษตรวิสัย
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
-
บริษัท วี เอส เค ออโต้โมบิล จำกัด
301/1 หมู่ 3 ถนนแจ้งสนิท
ตำบลสำราญ อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามมิตรยนต์ยโสธร
326 หมู่ 1 ตำบลสำราญ
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
อู่ ช่าง ช.
291 หมู่ 3 ถนนสุวรรณภูมิ-ยโสธร
ตำบลสำราญ อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
ค๊อกพิท ศรีอรุณยางยนต์
467-9 ถนนแจ้งสนิท
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
โครงการชลประทานยโสธร
บ้านกิโล 3 อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
บริษัท พงษ์ทอง ยโสธร จำกัด
507 ถนนแจ้งสนิท
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
-
อู่ทวีชัยบริการ
148 ถนนวารีราชเดช
ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร 35140
-
ร้านน้ำเชียงกงคำเขื่อนแก้ว
ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร 35110
-
ค๊อกพิท ศรีอรุณยานยนต์
467-469 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
-
อู่สมศักดิ์ยนต์
208 หมู่ 9 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000